Placówki budżetowe mogą uzyskać fakturę z odroczonym, 14 dniowym terminem płatności - Instrukcja
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Gwarancje

Pełna informacja dotycząca zasad sprzedaży i świadczenia usług przez Sklep Internetowy "Praksja" dostępna jest w regulaminie sklepu. Regulamin dostępny jest pod linkiem.

 

1.Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Użytkownik obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Produktu z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2.Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Produktu zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3.Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.
Adres do wysyłki: "Praksja" ul.Piłkarska 4, 02-590 Warszawa

4.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Użytkownika, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Użytkownika od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

5.Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Informacja o gwarancjach producenta umieszczona jest na poszczególnych kartach produktów. W przypadku braku gwarancji znajdują zastosowanie przepisy ogólne.

6.W przypadku Produktu, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Użytkownik może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Użytkownik obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Użytkownik według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

7.Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

pixelpixel